۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه

چند کلمه ای با "حشمت طبرزدی" در مورد معنی کلمه "پاکی و ناموس" در فرهنگ مبارزاتی


آقای طبرزدی عزیز، جمله ای در نامه ی شما یافتم که امیدوارم اشتباه قلمی باشد تا باور اجتماعی. جمله ای که به فرهنگ رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه آلوده است. از آن جمله هایی که مرا همیشه بر می آشوبد . همانا که این جنایتکاران به ناموس کلمات نیز رحم نکردند. در نامه ای به تاریخ 6 آذر 88 ، خطاب به خواهر مبارزم که مورد تجاوز این وحشیان واقع شده نوشته ای : " بهترین سرمایه ات که همانا ناموس و عصمت و پاکی ات بوده است را برای ایران و ایرانی از تو گرفته اند."!!


حشمت عزیز ، ناموس و عصمت و پاکی یک زن و مرد با تجاوز جنسی از آنها گرفته نمیشود. این آخوندها و آخوند صفتان از خدا بی خبر هستند که می خواهند معنی پاکی و ناموس را برای ما در محدوده جنسی معنی کنند. بهترین سرمایه من به عنوان یک زن، پاکی و ناموس یا بقول آخوندها " عفت " جنسی ام نیست آنطور که شما می گوئید. بلکه شرف مبارزاتی و انسانی من است. اصلا کلمه ناموس و پاکی در این کادر نمی گنجد و آنان که زن را با دیدگاه جنسی می نگرند در این طرز تفکر در جا می زنند. من برخلاف شما فکر میکنم که دژخیمان نه تنها موفق به گرفتن شرف و ناموس خواهران و برادران من که مورد تجاوز در زندانها قرار گرفته اند، نشده اند. بلکه در برابر ناموس و شرف انسانی آنها خود را باخته اند. این دزخیمان هستند که شرف خود را نه تنها با تجاوز بلکه با دستگیری و شکنجه و اعدام جوانانمان دیرزمانی است که از دست داده اند و به بی ناموس ترین موجودات دو پای روی زمین تبدیل شده اند. 

باشد که به همت زنان و مردان ایران زمین نحس وجودشان را از سرزمینمان پاک کنیم. زنان در این قیام پرخروش بنا به ستم مضاعفی که بر آنها رفته است در صف اول مبارزه دوش به دوش برادرانشان قرار دارند و تبدیل به کابوس سرنگونی رژیم ضد زن و ضد انسانی ولایت فقیه شده اند. سیمای پرشکوه این زنان فردای آزادی ایران را در افقها ترسیم کرده است.

با احترام عاطفه اقبال - 6 آذر 88 برابر با 27 نوامبر 2009

-  از نوشته حشمت طبرزدی:دیشب یکی از زنان شیردل ایرانی از ترکیه با من صحبت می کرد. او اینک یک پناه جو است. از کسانی است که در زندان خامنه ای و توسط نیرو های تحت امر او از 30 خرداد به مدت چندین روز مورد تجاوز قرار گرفته است.وقتی با من سخن می گفت گریه به او امان نمی داد. 
به او گفتم :عزیزم،خواهرم،شرافتم،افتخارم، تو را مورد تجاوز قرار داده اند. اما تو گریه نکن. مثل کوه باش و افتخار کن که بهترین سرمایه ات که همانا ناموس و عصمت و پاکی ات بوده است را برای ایران و ایرانی از تو گرفته اند. تو افتخار ایران هستی. پس قوی باش و گریه نکن. می گفت دو فرزندم را ایران جا گذاشته ام و شوهرم را که حتا نمی داند چه بلایی برسر من اورده اند.
من در عین حالی که از درد این زن با شرافت ایرانی به خود می پیچیدم اما به افتخار  و شرافت او رشک می بردم. شرافتی که با چنین هزینه ی سنگینی به دست اورده است.او با صدای امریکا نیز صحبت کرده که در شرایطی که خودش لازم بداند ان مصاحبه پخش خواهد شد تا خامنه ای به حکومت خود و نیرو های تحت امرش ببالد! " 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر